Pravidlá členstva

Komunita myPMCom je dobrovoľné združenie záujemcov o rozvoj v oblasti manažmentu.

Očakáva sa, že člen komunity bude pristupovať k ostatným členom/členkám komunity s rešpektom k ich názorom a vyjadreniam.

Prínosom členstva v myPMCom je získavanie nových znalostí a praktických skúseností od iných členov.
Očakáva sa preto, že člen/členka myPMCom prejaví ochotu zdieľať svoje poznatky v rámci organizovaných stretnutí a poznámok zo stretnutí publikovaných na stránke myPMCom.sk

Správanie člena/členky myPMCom, ktoré sa nezhoduje s vyššie uvedenými pravidlami môže mať za následok zrušenie členstva v komunite.