myPMCom MANAGERPORT

Komunita manažérov vznikla v marci 2017 za účelom neformálneho stretávania sa a výmeny skúsenosti
v oblasti projektového a strategického riadenia.
Na Slovensku sa členovia komunity stretávajú v siedmich mestách: Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Bratislava, Košice, Nitra a Trnava.

Prínosom bezplatného členstva v komunite je zdieľanie a získanie praktických skúsenosti z oblasti manažmentu.  myPMCom má tri sekcie: TOP manažment firiem, Projektoví manažéri,  Študenti.

Stretnutia členov a prizvaných hostí organizujeme v každom meste 4 až 5 krát ročne.
Poznámky a poznatky z každého stretnutia sú k dispozícii všetkým členom myPMCom na Slovensku. Na tejto stránke si môžete  rezervovať miesto na najbližšie stretnutie vo vašom meste a získať praktické  informácie pre Váš profesionálny a osobnostný rozvoj.
Ak máš záujem zašli nám žiadosť „Chcem sa stať členom“. Radi Ťa medzi nami  privítame.

Rudolf Christopher Takáč, odborný garant myPMCom
kontakt:  managerport(at)managerport.com